Aktuális események, felhívások, közlemények

Ebben a menüpontban aktuális eseményeinkről, közleményekről tájékozódhat

SORON KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK:

FELHÍVÁS az általános iskolákba történő beíratásra ENDREFALVAI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA (3165 Endrefalva, Béke út 4-6.) ENDREFALVA
Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2017/2018. tanévre történő általános iskolai beíratásokra az alábbi időpontokban kerül sor:
2017. április 20. (csütörtök) 8.00-19.00 óra között
2017. április 21. (péntek) 8.00-19.00 óra között
Tanköteles gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.
Az első évfolyamra történő beíratáskor a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt, a közös szülői felügyeleti jog gyakorlásáról szóló nyilatkozatot és az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást kell bemutatni.
A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, elutasítás esetén a Balassagyarmati Tankerületi Központ igazgatója hivatott a jogorvoslati kérelmet elbírálni.
Nagyné Barna Orsolya, igazgató

FELHÍVÁS az általános iskolákba történő beíratásra ENDREFALVAI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA PILINYI TELEPHELYE (3134 Piliny, Tarjáni út 5.) PILINY
Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2017/2018. tanévre történő általános iskolai beíratásokra az alábbi időpontokban kerül sor:
2017. április 20. (csütörtök) 8.00-19.00 óra között
2017. április 21. (péntek) 8.00-19.00 óra között
Tanköteles gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.
Az első évfolyamra történő beíratáskor a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt, a közös szülői felügyeleti jog gyakorlásáról szóló nyilatkozatot és az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást kell bemutatni.
A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, elutasítás esetén a Balassagyarmati Tankerületi Központ igazgatója hivatott a jogorvoslati kérelmet elbírálni.
Nagyné Barna Orsolya, igazgató

FELHÍVÁS az általános iskolákba történő beíratásra ENDREFALVAI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS SZÉCSÉNYFELFALUI TELEPHELYE (3135 Szécsényfelfalu, Kossuth út 28.) SZÉCSÉNYFELFALU
Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2017/2018. tanévre történő általános iskolai beíratásokra az alábbi időpontokban kerül sor:
2017. április 20. (csütörtök) 8.00-19.00 óra között
2017. április 21. (péntek) 8.00-19.00 óra között
Tanköteles gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.
Az első évfolyamra történő beíratáskor a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt, a közös szülői felügyeleti jog gyakorlásáról szóló nyilatkozatot és az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást kell bemutatni.
A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, elutasítás esetén a Balassagyarmati Tankerületi Központ igazgatója hivatott a jogorvoslati kérelmet elbírálni.
Nagyné Barna Orsolya, igazgató

Tájékoztató a Nógrád megyei általános iskolai körzetek kijelöléséről a 2017/2018-as tanávre


KÖZLEMÉNY!!!
Intézményünkben a 2017/2018-as tanévben a Az Etika/hit- és erkölcstan oktatás megszervezését vállaló egyházi, jogi személyek:
Endrefalva:
1. Római Katolikus Egyház; Képviselője: Bódiné Tóth Szilvia (3135 Szécsényfelfalu, Kossuth u. 7., e-mail: viasz@citromail.hu)
2. A Hit Gyülekezete; Képviselője: Godó Renáta (tel.: 30/521-78-72 e-mail: goretta@freemail.hu)
Piliny:
1. Római Katolikus Egyház; Képviselője: Dénes Katalin (3162 Ságújfalu, Kossuth u. 5., e-mail: katalin.denes@freemail.hu)
Szécsényfelfalu:
1. Római Katolikus Egyház; Képviselője: Bódiné Tóth Szilvia (3135 Szécsényfelfalu, Kossuth u. 7., e-mail: viasz@citromail.hu)ÉRTESÍTÉS!!!
Tisztelt Szülők! Az Etika/hit- és erkölcstan tantárgy 2017/2018-as tanév szervezéséhez egyeztetve az egyházakkal a következő tájékoztató nap kerül kijelölésre, ahová minden 1-8. évfolyamos tanuló szüleit szeretettel várunk az alábbi helyszíneken:

2017.03.09. (csütörtök) 16.00 Endrefalva
A Római Katolikus Egyház részéről Lengyel Zsolt, atya; Hit Gyülekezete részéről: Gyöngyösi István.

2017.03.10. (péntek) 16.00 Szécsényfelfalu
A Római Katolikus Egyház részéről Lengyel Zsolt, atya.

2017.03.10. (péntek) 16.00 Piliny
A Római Katolikus Egyház részéről Dénes Katalin, hitoktató.

Tisztelettel: Antalné Varga Katalin igazgató
ÚJ DROGPREVENCIÓS PROGRAM
A rendőrség a fiatalok kábítószer-fogyasztásának megelőzése érdekében a 2014/15-ös tanévtől új szolgáltatással áll a szülők, családok rendelkezésére.
A program minden általános- és középiskolában tanuló gyermek családja számára elérhető. Szakemberünk szülői értekezleten, fogadóórán, telefonon vagy elektronikus levélben nyújt tájékoztatást a kábítószerrel kapcsolatos büntető igazságszolgáltatást érintő kérdésekben.
Az Önök drogprevenciós tanácsadója:
Név: Oman Lajos r. alezredes
Szolgálati hely: Szécsényi Rendőrkapitányság
Telefonszám: 06/32/372-255, 65-69-es mellék
E-mail cím:drogmegelozes.szecsenyrk@nograd.police.hu
Fogadóóra ideje, helye: minden hó 2. keddje 15:00-16:00
Szécsény, Rákóczi út 66., 216. iroda
Telefonos ügyelet ideje:minden hónap 1. és 3. keddje 15:00-16:00

Kérdéseivel kérjük, forduljon bizalommal munkatársunkhoz!


folyamatosan szerkesztve